ORTA MEKDEPLERI

Ählisini görkez

Biz barada

Türkmenistan ýurdumyzyň orta mekdepleriniň, başlangyç we orta hünär mekdepleriniň, ýokary okuw jaýlarynyň dürli dersler boýunça taýýarlan wideokurslaryny E-Bilim wideo okuw platformasynyň bu bölüminden görüp bilersiňiz. Wideokurslardan başga-da bu bölümde Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan gurnalýan elektron okuw bäsleşikleri düzgünnama laýyklykda geçirilmegine mümkinçilikler döredilen.

 

Telefon belgisi
+99312448400
Salgysy
Aşgabat şäheri Arçabil şaýoly

E-poçta
info@education.gov.tm
Sosial ulgam