Suw nasoslaryň jemlenen ýeri

Ählisini görkez

Biz barada

"Kaspian"

Haryt nyşanly söwda bazary. Ýurdumyzy bagy bossanlyga öwürmek üçin:

daşary döwletden dürli görnüşli oba hojalygy üçin niýetlenen suw nasoslarynyň 100 görnüşleri, agrotehnikalar, pažarny enjamlar, moýka aparatlar, suw filtirler, türk nasoslar, generatorlar, elektrodiwigatelleri getirip halka hyzmat etýäris.

me üçin bizi saýlamaly?

  • 5 welaýata eltip bermek hyzmaty bar. 
  • züp bermek hyzmaty bar.
  • Ýyl kepillik berýäris 

Biziň salgymyz:

Balkan welaýaty: tel : +99363582914

gabat şäheri: tel :+9936104545

Ahal welaýaty: tel: +99361876147

Mary welaýaty: tel:+99365089326

Lebap welaýaty: tel:+99361043018

Daşoguz welaýaty: tel:+99362855382

Lomaý we bölek buýrmalar üçin:

Telefon belgimiz: +99363582914 +99365723298 +99352277143 email: tm.kaspian@gmail.com vep sahypamyz: www.kaspian.com.tm

Salgysy: Mary şäher Galkynyş köçe 25-nji jaý

 

 

Telefon belgisi
+99352277143
+99365723298
+99363582914
Salgysy
Mary şäher Galkynyş köçe 25-nji jaý

E-poçta
tm.kaspian@gmail.com
www.kaspian.com.tm
Sosial ulgam
kaspian.tm