Türkmen dili we edebiýaty

5 sany tapyldy!

Türkmen - diliniň grammatikasy
Bu kursumyzda Size türkmen - diliniň sintaksisi barada düşünje bererin
7 Sapaklar 106 min Türkmen
0 TMT
8 reýtingler
Türkmen - diliniň grammatikasy (2-nji bölüm)
Bu kursumyzda Siz türkmen dilinde giriş sözler we giriş sözlemler barada öwrenersiňiz
8 Sapaklar 119 min Türkmen
0 TMT
0 reýtingler
Türkmen goşgulary
Goşgular Zybagözel Orazmyradowna tarapyndan okalar.
1 Sapak 17 min Türkmen
0 TMT
4 reýtingler
Kiçi çagalar üçin harplyk
Bu kursumyzy çagalar üçin niýetledik
2 Sapaklar 24 min Türkmen
0 TMT
2 reýtingler
Türkmen goşgulary (2 bölüm)
Goşgular Şady Gylyjow tarapyndan okalar.
1 Sapak 21 min Türkmen
0 TMT
1 reýtingler