Programmirleme dilleri

37 sany tapyldy!

Algoritmler we maglumat strukturalary
Bu kursumyzda biz JavaScriptiň mysalynda algoritmleri we maglumatlaryň strukturalaryny öwreneris
11 Sapaklar 62 min Türkmen
0 TMT
7 reýtingler
C# Windows Form (Başlangyç)
Siz bu kursumyzda Visual Studio, taslamalarymyzy kodlaşdyrjak programma barada öwrenersiňiz
10 Sapaklar 100 min Türkmen
0 TMT
4 reýtingler
Çagalar üçin programmirleme kursy (1-nji bölüm)
Bu kursumyz çagalara programmirlemäni öwrenmek üçin niýetlenendir
10 Sapaklar 72 min Türkmen
0 TMT
2 reýtingler
Çagalar üçin programmirleme (2-nji bölüm)
Bu kursumyzda Siz CSS-iň görnüşlerini we stillarini öwrenersiňiz
10 Sapaklar 144 min Türkmen
0 TMT
2 reýtingler
C# programmirleme dili
Siz bu kursuň dowamynda C# barada we onuň sintaksisi barada giňişleýin başlangyç düşünje alarsyňyz
8 Sapaklar 77 min Türkmen
0 TMT
0 reýtingler
C programmirleme dili bilen tanyşmak
Bu kursumyzda siz C programmirleme dili bilen tanyşarsyňyz
8 Sapaklar 112 min Türkmen
0 TMT
0 reýtingler