Kompýuter programmalary

8 sany tapyldy!

Kompýuter programmalaryny öwrenmek
Windows-da dürli programmalary öwrenmek
12 Sapaklar 48 min Türkmen
0 TMT
25 reýtingler
Windows gurnamagy öwrenmek
Windows gurnamak
10 Sapaklar 71 min Türkmen
0 TMT
16 reýtingler
Word programmasyny öwrenmek
Bu kursda Word programmasyny ýeňillik bilen özleşdirip bilersiňiz
7 Sapaklar 84 min Türkmen
0 TMT
11 reýtingler
Timetable programmasynda sapaklaryň tertibini düzmek
Bu kursda “Sapaklaryň tertibini düzmek” temasyny geçeris
10 Sapaklar 27 min Türkmen
0 TMT
8 reýtingler
Access programmasynda işlemek
Access programmasynda SQL
7 Sapaklar 69 min Türkmen
0 TMT
8 reýtingler
Power Point programmasynda işlemek
Bu kursumyzda Siz PowerPoint programmasynda işlemegi öwrenersiňiz
20 Sapaklar 128 min Türkmen
0 TMT
5 reýtingler