Kitaplar

36 sany tapyldy!

Bitarap Türkmenistan
Bu kursumyzda siz Hormatly Arkadagymyzyň "Bitarap Türkmenistan" atly kitaby bilen tanyşarsyňyz
1 Sapak 2 min Türkmen
0 TMT
6 reýtingler
Ahalteke Bedewi - biziň buýsanjymyz we şöhratymyz
Bu kursumyzda Siz Hormatly Arkadagymyzyň ahalteke bedewlerimiz barada ýazan kitaplaryny okap bilersiňiz
1 Sapak 2 min Türkmen
0 TMT
5 reýtingler
Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösüşi
Bu kursumyzda "Türkmenistanyň durmuş - ykdysady ösüşiniň döwlet kadalaşdyrylyşy" kitap bilen tanyşarsyňyz
1 Sapak 1 min Türkmen
0 TMT
2 reýtingler
Döwlet guşy
Siz bu kursumyzda çeper dilde ýazylan ajaýyp eserleri okap bilersiňiz
1 Sapak 2 min Türkmen
0 TMT
6 reýtingler
Arşyň nepisligi
Bu kursumyzda Siz türkmeniň milli däp-dessurlary we taryhy bilen tanyşarsyňyyz
1 Sapak 1 min Türkmen
0 TMT
4 reýtingler
Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri
Bu kursumyzda Siz türkmen topragynda bitýän ösümlikleriň peýdalary barada tanyşarsyňyz
1 Sapak 2 min Türkmen
0 TMT
7 reýtingler