6 sany tapyldy!

Raýat iş ýörediş hukugy
Bu kursumyz ýaş hukuk öwrenijilerimiz üçin niýetlendir
12 Sapaklar 135 min Türkmen
50 TMT
0 reýtingler
Administratiw hukuk bozulma
Bu kursumyzda Siz administratiw hukuk bozulma barada birnäçe temalary öwrenersiňiz
12 Sapaklar 122 min Türkmen
0 TMT
3 reýtingler
Jenaýat kodeksi
Siz bu kursumyzda Jenaýat kodeksiniň gurluşy barada düşünje alyp bilersiňiz
12 Sapaklar 107 min Türkmen
0 TMT
2 reýtingler
Zähmet hukugy
Bu kursumyzy Türkmenistanyň zähmet kodeksiniň gurluşy baradaky tema bilen başlarys
12 Sapaklar 134 min Türkmen
50 TMT
0 reýtingler
Raýat hukugy
Bu kursumyzda Siz raýat hukugynyň esasy temalaryny öwrenersiňiz
11 Sapaklar 124 min Türkmen
50 TMT
0 reýtingler
Maşgala hukugy
Türkmenistanyň Maşgala kodeksiniň gurluşy we esasy düşünjeler
12 Sapaklar 149 min Türkmen
0 TMT
0 reýtingler