Ekologiýa

3 sany tapyldy!

Tebigaty goramak
Bu kursumyz ekologiýa öwrenijilerimiz üçin niýetlenen wideolary görüp bilersiňiz
6 Sapaklar 13 min Türkmen
0 TMT
1 reýtingler
Ekologiýa howpsuzlygy
Ekologiýa howpsuzlygy kursumyzda tebigatymyza ýetip biljek howpyň öňüni almak barada bolar
3 Sapaklar 12 min Türkmen
0 TMT
1 reýtingler
Tebigaty goramak terbiýesi
Bu kursumyzda Siz Daşky gurşawy goramak barada düşünjeleri öwrenersiňiz
6 Sapaklar 29 min Türkmen
0 TMT
1 reýtingler