Adobe Programmalary

27 sany tapyldy!

Photoshop programmasyny öwrenmek (1-nji kurs)
Başlangyç kursy
8 Sapaklar 124 min Türkmen
0 TMT
19 reýtingler
Photoshop programmasyny öwrenmek (2-nji kurs)
Surat ýa-da şekillendiriş sungaty bilen gyzyklanýan bolsaňyz, bu wideo okuw kursy size degişli
8 Sapaklar 114 min Türkmen
0 TMT
7 reýtingler
Adobe Illustrator başlangyç
Bu kurs öz pikirlerini hakykata öwürmäge öwrenesi gelýänler üçin.
6 Sapaklar 71 min Türkmen
0 TMT
6 reýtingler
Adobe Animate programmasynda işlemek
Bu kursda HTML banner mahabatlaryny ýasap başlarys.
8 Sapaklar 94 min Türkmen
0 TMT
7 reýtingler
Adobe Illustrator programmasynda owadan şekilleri işläp taýýarlamak
Adobe Illustrator programmasynyň funksiýalaryny öwrenmek
8 Sapaklar 76 min Türkmen
0 TMT
4 reýtingler
Mahabatyň dizaýnyny düzmek
Bu kursda Siz mahabat üçin dizaýn etmegi öwrenersiňiz.
4 Sapaklar 55 min Türkmen
0 TMT
4 reýtingler