E-Bilim bilen Tanyşmak

Bu kursumyzda Siz E-Bilim platformasy bilen tanyşarsyňyz

  (24 reýtingler) 1039 okuwçy kursa ýazyldy
Döredildi: 2021-05-08 05:20:59 Iň soňky gezek täzelendi: 2022-12-16 08:59:32 Türkmen

Bu kurs üçin sapaklar
 • E-Bilimde telefon nomer arkaly Agza bolmak 02:32
 • E-Bilimde poçta arkaly Agza bolmak 02:39
 • Nädip wideosapaklary görmeli? 02:33
 • E-Bilim Platforma Mugallym bolmak 01:32
Beýany

     Salam hemmäňize E-Bilim platformasynyň mähriban agzalary! Siz bu kursumyzda E-Bilim platformasyna nädip agza bolmadygyny, nädip mugallym bolmalydygyny we şeýle hem mugallym bolaňyzdan soň taýýar eden wideosapaklaryňyzy platformada nädip ýerleşdirmelidgi barada giňişleýin görüp bilersiňiz. Mundan başga-da siziň taýýarlajak wideosapaklaryňyzyň minudy, ölçegi we wideosapagyň hiliniň nähili bolmalydygy barada öwrenersiňiz.

      Goşmaça soraglaryňyz bolsa ýa-da kynçylyk yüze çykan ýagdaýynda arkaýyn biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

Habarlaşmak üçin:

Imo/tel: +99363778849 

             +99363931223

Instagram: ebilim_tm

Email: ebilim.tm@gmail.com

Youtube: Ebilim-tm

 

Öwrediji hakda
 • 1097 Synlar
 • 37703 okuwçy
 • 485 kurslar
Okuwçylaryň pikirleri
4.83
Ortaça reýting
Synlar
 • 2021-05-26 11:10:41
  ILMYRAT
 • 2021-05-31 17:54:22
  Nurychary
  Молодец
 • 2021-06-10 09:40:45
  Aknabat
  Biz yaşlaryň aladasyny etýän e-bilime kop-kop sag bolsunymy bildirýän.
 • 2021-06-10 17:01:35
  Gurbangeldi
  Super
 • 2021-06-16 12:42:12
  E-bilim
 • 2021-06-23 15:09:49
  Asyr
  Berekella
 • 2021-06-26 05:22:03
  Aýgül
  Ok
 • 2021-08-03 11:47:13
  -
  Kop sag bolun Minnetdar!))
 • 2021-08-04 11:08:54
  Uzuk
  Kop sagbolun gaty gowy
 • 2021-08-12 05:49:16
  jahan
  Örän gyzykly
 • 2021-08-22 05:59:11
  Sapargylych
  Köp sag boluň peýdaly proýekt bolupdyr!!!
 • 2021-12-15 15:56:47
  asyr
  gaty gowy diňe öňe
 • 2022-01-29 07:40:38
  Shohrat
  Gaty gowy platforma tüs gözläp ýörenlerim!!!
 • 2022-02-02 11:47:36
  Merdan
 • 2022-02-03 00:39:21
  Jemile
 • 2022-03-14 05:13:49
  Jeren
 • 2022-05-27 21:20:06
  test
 • 2022-05-16 12:25:42
  Jeren
 • 2022-05-21 13:30:02
  Allaberdi
 • 2022-05-25 05:50:18
  Ýazgül
  Minnetdar!
 • 2022-07-05 11:22:19
  Sahra
 • 2022-08-18 22:13:08
  Abdylla
  E-bilim size köp köp minnetdar! size işiňizde üstinlik arzuw etýän.
 • 2022-09-06 13:32:44
  bob
  Sagbolun
 • 2022-12-23 00:52:14
  Hurşidbek
  gowy eken
0 TMT
Bu kurs:
 • 10 minut dowamlylygy bolan wideosapaklar
 • 4 sany sapakdan ybarat
 • Hemme ýerde elýeterli
 • Mobil enjamlarda ýükläp alma mümkinçiligi