Shaping Materials

Mugallymlar üçin gollanma kitaplar

  (0 reýtingler) 2 okuwçy kursa ýazyldy
Döredildi: 2023-04-17 16:35:37 Iň soňky gezek täzelendi: 2023-04-20 15:02:29 English

Bu kurs üçin sapaklar
  • Shaping Materials 00:08
Beýany

      Salam E-Bilim platformasynyň mähriban agzalary! Siz "Shaping Materials" kursy arkaly mugallym ýörite özleri üçin gerek bolan maglumatlaryny öz ykjam telefonlaryna we kompýuterlerine ýükläp almak mümkinçiligine eýe bolarlar. 

Öwrediji hakda
  • 0 Syn
  • 524 okuwçy
  • 18 kurslar
Okuwçylaryň pikirleri
0.00
Ortaça reýting
Synlar
0 TMT
Bu kurs:
  • 1 minut dowamlylygy bolan wideosapaklar
  • 1 sany sapakdan ybarat
  • Hemme ýerde elýeterli
  • Mobil enjamlarda ýükläp alma mümkinçiligi