Hobbies & Interests

Mugallymlar üçin gollanma kitaplar

  (0 reýtingler) 31 okuwçy kursa ýazyldy
Döredildi: 2023-04-15 10:46:29 Iň soňky gezek täzelendi: 2023-04-20 14:53:04 English

Bu kurs üçin sapaklar
  • Hobbies & Interests 00:08
Beýany

      Salam E-Bilim platformasynyň mähriban agzalary! Siz "Hobbies & Interests" kursy arkaly mugallym ýörite özleri üçin gerek bolan maglumatlaryny öz ykjam telefonlaryna we kompýuterlerine ýükläp almak mümkinçiligine eýe bolarlar. 

Öwrediji hakda
  • 3 Synlar
  • 1346 okuwçy
  • 19 kurslar
Okuwçylaryň pikirleri
0.00
Ortaça reýting
Synlar
0 TMT
Bu kurs:
  • 1 minut dowamlylygy bolan wideosapaklar
  • 1 sany sapakdan ybarat
  • Hemme ýerde elýeterli
  • Mobil enjamlarda ýükläp alma mümkinçiligi