English file

Mugallymlar üçin gollanma kitaplar

  (0 reýtingler) 57 okuwçy kursa ýazyldy
Döredildi: 2023-04-05 15:37:46 Iň soňky gezek täzelendi: 2023-04-20 14:54:25 English

Bu kurs üçin sapaklar
 • Beginner 01:37
 • Beginner 2 02:01
 • Elementary 1 02:05
 • Elementary 2 01:58
 • Intermediate 1 02:47
 • Intermediate 2 02:20
 • Intermediate 3 01:14
 • Intermediate 4 01:43
 • Intermediate 5 01:55
 • Intermediate 6 01:38
 • Intermediate 7 03:17
 • Intermediate 8 03:49
 • Pre-intermediate 1 01:43
 • Pre-intermediate 2 01:30
 • Pre-intermediate 3 01:56
 • Pre-intermediate 4 01:54
Beýany

      Salam E-Bilim platformasynyň mähriban agzalary! Siz "English file" kursy arkaly mugallym ýörite özleri üçin gerek bolan maglumatlaryny öz ykjam telefonlaryna we kompýuterlerine ýükläp almak mümkinçiligine eýe bolarlar. 

Öwrediji hakda
 • 0 Syn
 • 524 okuwçy
 • 18 kurslar
Okuwçylaryň pikirleri
0.00
Ortaça reýting
Synlar
0 TMT
Bu kurs:
 • 34 minut dowamlylygy bolan wideosapaklar
 • 16 sany sapakdan ybarat
 • Hemme ýerde elýeterli
 • Mobil enjamlarda ýükläp alma mümkinçiligi