Italýan dili: Fonetika

Bu kursumyzda siz italýan diliniň fonetikasyny öwrenersiňiz

  (0 reýtingler) 0 okuwçy kursa ýazyldy
Döredildi: 2022-12-01 11:36:58 Iň soňky gezek täzelendi: 2022-12-01 16:33:26 Türkmen

Bu kurs üçin sapaklar
 • Italýan dili sapaklary: Fonetika 1 10:40
 • Italýan dili sapaklary: Fonetika 2 18:48
 • Sözleýiş çekimlileriň baglanyşy 13:00
 • Italýan dilinde basym. Apostrof 10:08
 • Käbir harplaryň we harp birikmeleriniň okalyşy 15:11
 • Elipbiý we sözleýiş aýratynlyklar 11:14
Beýany

Salam, mähriban ildeşler E-Bilim platformasynda hoş gördük! Bu kursumyzda siz italýan diliniň fonetikasyny öwrenersiňiz.

            Italýan sapaklary: Fonetika 1 we 2;

            Sözleýiş çekimlileriň baglanyşygy;

            Italýan dilinde basym. Apostrof;

            Käbir harplaryň we harp birikmeleriniň okalyşy;

            Elipbiý we sözleýiş aýratynlyklary;

Temalaryna degişli wideosapaklary öwrenip bilersiňiz.

Öwrediji hakda
 • 1097 Synlar
 • 37703 okuwçy
 • 485 kurslar
Okuwçylaryň pikirleri
0.00
Ortaça reýting
Synlar
20 TMT
Bu kurs:
 • 80 minut dowamlylygy bolan wideosapaklar
 • 6 sany sapakdan ybarat
 • Hemme ýerde elýeterli
 • Mobil enjamlarda ýükläp alma mümkinçiligi