Nasoslaryň görnüşleri

Oba hojalygy ösdürmek üçin birnäçe görnüşli agrotehnikalarmyz bar

  (0 reýtingler) 37 okuwçy kursa ýazyldy
Döredildi: 2022-11-07 16:00:51 Iň soňky gezek täzelendi: 2023-02-10 17:55:42 Türkmen

Bu kurs üçin sapaklar
 • Nasoslar (DKM-60, DKM-70, DKM-80 we ş.m) 01:00
 • Wakuum nasos 00:22
 • Dayuan nasos 00:14
 • Kaspian kompaniýasynyň dayuan nasoslary 00:59
 • Suw Nasoslary 00:34
 • Glubinnyý nasoslary 00:44
 • Nasoslaryň görnüşleri 00:24
 • Nasoslar 00:59
 • Nasos satyn almak 00:38
Beýany

Salam mähriban ildeşler!

Kaspian haryt nyşanly söwda bazarymyzda hoş gördük! Bu kurslarmyzda birnäçe görnüşli suw nasoslaryň nirelerde ulanyp boljaklygyny doly we dürs düşündirýär.

Oba hojalygy ösdürmek üçin birnäçe görnüşli agrotehnikalarmyz bar, olary nirede we nähili ulanylşyny bu kursda öwrenip bilersiňiz!

Öwrediji hakda
 • 1097 Synlar
 • 37694 okuwçy
 • 485 kurslar
Okuwçylaryň pikirleri
0.00
Ortaça reýting
Synlar
0 TMT
Bu kurs:
 • 6 minut dowamlylygy bolan wideosapaklar
 • 9 sany sapakdan ybarat
 • Hemme ýerde elýeterli
 • Mobil enjamlarda ýükläp alma mümkinçiligi