Ýokary okuw jaýyna taýýarlyk

Bu kursda Siz ýokary okuw jaýyna girmeklik üçin synaglar bilen tanyşyp bilersiňiz

  (3 reýtingler) 661 okuwçy kursa ýazyldy
Döredildi: 2022-07-02 09:30:15 Iň soňky gezek täzelendi: 2023-02-15 11:12:17 Türkmen

Bu kurs üçin sapaklar
 • Ýokary okuw jaýyna taýýarlyk 00:43
Beýany

          Salam E-Bilim platformasynyň gadyrdan diňleýjileri! Sizi täze kursumyzda hoş gördük.

          Siz ýokary okuw jaýyna taýýarlanýaňyzmy? Onda bu kurs Siz üçin taýýarlanyldy. Bu kursda Siz ýokary okuw jaýyna girmeklik üçin synaglar bilen tanyşyp bilersiňiz. Şol sanda synaglara taýýarlanmak üçin peýdaly materiallary bu kursumyzda tapyp bilersiňiz. Ol materiallary Siz kursy alanyňyzdan soň bu kursuň birinji wideosynyň faýllar bölüminden tapyp bilersiňiz.

Öwrediji hakda
 • 1097 Synlar
 • 37690 okuwçy
 • 485 kurslar
Okuwçylaryň pikirleri
5.00
Ortaça reýting
Synlar
 • 2022-09-06 16:53:14
  Arzuw
 • 2022-11-03 19:46:11
  Güljan
  örän gowy peýdasy bar. ýene köpräk maglumatlar garaşýarys sizden
 • 2022-11-15 14:44:18
  Uzuk
0 TMT
Bu kurs:
 • 1 minut dowamlylygy bolan wideosapaklar
 • 1 sany sapakdan ybarat
 • Hemme ýerde elýeterli
 • Mobil enjamlarda ýükläp alma mümkinçiligi