Türkmen - diliniň grammatikasy

Bu kursumyzda Size türkmen - diliniň sintaksisi barada düşünje bererin

  (8 reýtingler) 519 okuwçy kursa ýazyldy
Döredildi: 2022-02-18 09:36:35 Iň soňky gezek täzelendi: 2023-06-09 13:00:39 Türkmen

Bu kurs üçin sapaklar
 • Meňzetme aýyrgyjy 07:47
 • Aýyklaýjy agzalar 22:41
 • Sözlem agzalary 22:50
 • Geçilenlere degişli gönükme işlemek 13:00
 • Sözlemiň deňdeş agzalary 16:15
 • Ýumuşlar 04:43
 • Giriş sözler we giriş sözlemler 17:48
 • 1. Synag 20 sorag 10 min
Beýany

            Salam, mähriban ildeşler E-Bilim platformasynda hoş gördük! Bu kursumyzda  Size türkmen - diliniň sintaksisi barada düşünje bererin. Sapaklarymda şu aşakdaky temalaryň üstünde giňişleýin durup geçeris. Mysal üçin : meňzetme aýyrgyjy bilen meňzetme doldurgyjynyň tapawudyny, sözlemiň baş agzalary, sözlemiň aýyklaýjy agzalary we sözlemiň deňdeş agzalaryny öwrenersiňiz. Mundan başga - da siz türkmen - dilinde giriş sözler we giriş sözlemleri öwrenep bilersiňiz. Bu kursumyzyň dowamynda size beren ýumuşlaryma jogap bereniňizde we sizi goşmaça gyzyklandyrýan soraglar ýüze çykanda meniň şu elektron poçtama ýazyp bilersiňiz: @lalahasanowa74@gmail.com

Öwrediji hakda
 • 1284 Synlar
 • 56793 okuwçy
 • 488 kurslar
Okuwçylaryň pikirleri
4.88
Ortaça reýting
Synlar
 • 2022-03-11 08:14:33
  Jemile
  Sag boluň mollum!!!
 • 2022-03-15 08:49:37
  Jeren
  Sag boluň mollum!!! Gaty gowy düşündirýäňiz! Slaýdlaram gowy bolupdyr
 • 2022-03-17 11:02:44
  Jeren
  Gaty haladym.
 • 2022-05-18 14:11:29
  Sahra
  gaty gowy
 • 2022-06-07 14:19:21
  Shohrat
 • 2023-02-26 02:59:41
  Sähetmyrat
  kurs gowy hasam soňundaky testi (synagy) haladym ýekeje bellik edebi dil däl-de şiwe äheňi çalaja bildirýär. umuman işiňizde üstünlik şeýle online kurslaryň, platformalaryň höwri köp bolsun! :)
 • 2023-05-18 06:56:24
  Jeren
 • 2023-06-09 13:00:39
  nurgeldi
0 TMT
Bu kurs:
 • 106 minut dowamlylygy bolan wideosapaklar
 • 7 sany sapakdan ybarat
 • Hemme ýerde elýeterli
 • Mobil enjamlarda ýükläp alma mümkinçiligi