Biologiýa (II bölüm)

Siz bu kursumyzda biologiýa dersini başdan öwrenip bilersiňiz

  (13 reýtingler) 396 okuwçy kursa ýazyldy
Döredildi: 2022-01-22 03:23:10 Iň soňky gezek täzelendi: 2023-02-22 16:06:44 Türkmen

Bu kurs üçin sapaklar
 • Nuklein Kislota 13:28
 • Öýjüge syýahat 10:58
 • Elektron mikroskoby 12:47
 • Eukarýot öýjük we onuň organoidleri 16:14
 • Eukarýot organoidleri II 16:10
 • Özüňi barla. Bölümleriň jogaplary 12:05
 • 1. Synag 9 sorag 20 min
Beýany

      Salam, mähriban ildeşler E-Bilim platformasynda hoş gördük! Biz siz bilen Biologiýa I kursumyzda nämeleri öwreneris? Bu sapagymyzda biz "biologiýanyň nämedigini", janlylaryň alamatlaryny we ýaşaýşy öwrenenimizde ilkinji bilmeli temalar bar şolar bilen tanyşarys. Munda başga-da kursumyzyň dowamynda ýaşaýşyň himiki düzümi, organiki we organiki däl birleşmeler barada giňişleýin öwreneris. Şeýle hem öýjük barada giňişleýin öwreneris.

          Geliň onda kursumyzda başlalyň!

 

Öwrediji hakda
 • 1097 Synlar
 • 37690 okuwçy
 • 485 kurslar
Okuwçylaryň pikirleri
4.92
Ortaça reýting
Synlar
 • 2022-01-29 03:21:11
  Oguljahan
 • 2022-03-15 08:50:57
  Jeren
  Sag boluň mollum!!! Dowamyna garaşýas...
 • 2022-03-17 11:07:46
  Jeren
 • 2022-03-18 05:10:43
  Ata
  Gaty gowy bolupdyr. Bu kurs wideosapakdada netijeli sapak geçip boljagynyň subutnamasy. Sag boluň mugallym
 • 2022-03-30 07:48:01
  Aelita
  Düşündirişiňizi haladym. 3-nji bölümine we täze, has çylşyrymly temalary düşündirişiňize garaşýan.
 • 2022-05-13 13:41:34
  Nurychary
  Спасибо
 • 2022-05-18 13:53:04
  Sahra
  Bu kursun dowamyny hem owrenmek isleyan
 • 2022-05-21 05:53:52
  Ýazgül
  Sag boluň! Dowamyna sabyrsyzlyk bilen garaşýaryn!
 • 2022-06-07 14:13:43
  Shohrat
  Bu kursdan özüme peýdaly maglumatlar aldym sag boluň kursuň dowamy haçan goýlarka?
 • 2022-07-22 23:07:14
  Maksat
  Gaty govy dushundiryaniz
 • 2022-11-13 21:31:21
  Gültäç
  Örân gowy sagbolun Mugallym!
 • 2023-02-22 16:06:44
  Diyar
  öran gowy
 • 2023-03-19 19:10:15
  amine
  bu kurs oran peydaly kop owrenmek isleyan zatlarymy oyde yeke ozum owrenip bilyann. Oran peydaly, dusnikli we maksada ylayyk bir kurs bolupdur. Mugallyma kop, kop sag bolsun aytyan sapagy sheyle gowy alyp barandygy ucin.
0 TMT
Bu kurs:
 • 82 minut dowamlylygy bolan wideosapaklar
 • 6 sany sapakdan ybarat
 • Hemme ýerde elýeterli
 • Mobil enjamlarda ýükläp alma mümkinçiligi