C++ dilinde programmirlemäniñ esaslary

C++

  (10 reýtingler) 461 okuwçy kursa ýazyldy
Döredildi: 2021-02-27 19:00:55 Iň soňky gezek täzelendi: 2023-03-05 23:49:03 Türkmen
Näme öwrenerin?
 • Programmirlemäniñ esaslaryny c++ dili arkaly öwrenersiñiz.

Bu kurs üçin sapaklar
 • 1-nji sapak Giriş: Programma 12:16
 • 2-nji sapak Giriş: C++ dili 08:49
 • 3-nji sapak Data Types 18:26
 • 4-nji sapak Şert operasiýalary 18:44
 • 5-nji sapak Gaýtalanmalar 16:21
 • 6-njy sapak Massiwlar 22:30
 • 7-nji sapak Funksiýalar 08:22
 • 8-nji sapak Class-lar 21:08
Talaplar
 • Ýaşyñyz 15+
 • IQ 40+
Beýany

Siz bu video sapak kursy bilen c++ dilinde programma ýazmagy öwrenersiñiz şeýle hem programmirlemäniñ umumy mazmunyna düşünersiñiz.

Kurs bilen baglanşykly islendik arzyňyzy ýa-da sowallaryňyzy arslanezizow@gmail.com adresine mail ýazyp sorap bilersiňiz.

Note: Video sapagy x1.5 tizlikde görmegiňizi maslahat berýäs.

Öwrediji hakda
Informatika dersinden instruktar
 • 10 Synlar
 • 461 okuwçy
 • 1 kurs
Okuwçylaryň pikirleri
4.90
Ortaça reýting
Synlar
 • 2021-03-04 03:55:25
  ILMYRAT
  Gaty gowy owretyar, yash okde mollum
 • 2021-08-08 13:23:15
  Gurbangeldi
 • 2021-08-09 12:17:59
  -
  kop sag bolun!
 • 2022-03-17 13:14:57
  Yaz
 • 2022-06-07 13:36:47
  Jeren
 • 2022-07-05 11:17:57
  Sahra
  Kursun dowamy bolarmyka?
 • 2022-10-01 01:08:08
  Kasym
 • 2022-11-19 23:16:11
  Begenç
  basy gowy sony bolarmyka
 • 2022-12-17 15:55:42
  MAKSAT
  HERKİME ÜSTÜNLİK
 • 2023-03-05 23:47:13
  dawd
0 TMT
Bu kurs:
 • 127 minut dowamlylygy bolan wideosapaklar
 • 8 sany sapakdan ybarat
 • Hemme ýerde elýeterli
 • Mobil enjamlarda ýükläp alma mümkinçiligi