Zehin bäsleşigi

Bu kursda “Zehin soraglary “ temasyny geçeris.

  (17 reýtingler) 1089 okuwçy kursa ýazyldy
Döredildi: 2021-10-09 05:12:18 Iň soňky gezek täzelendi: 2023-06-05 21:28:56 Türkmen

Bu kurs üçin sapaklar
 • Zehin sorag1 01:54
 • Zehin sorag 2 01:06
 • Zehin sorag 3. IQ-3 01:08
 • Zehin sorag 4 (IQ-4) 01:15
 • Zehin sorag 5 (IQ-5) 01:15
 • Zehin sorag 6(IQ-6) 01:31
 • Zehin basleşigi 7 02:27
 • ZEHIN BÄSLEŞIK 8 05:11
 • ZEHIN BASLEŞIGI 9. SAT 04:42
 • ZEHIN BÄSLEŞIGI 10 12:29
 • Zehin Bäsleşik 11 06:35
 • Zehin Bäsleşik 12 11:21
 • Zehin bäsleşik 13 06:08
Beýany

Bu kursda men zehin soraglaryndan birnäçesini bererin.

Zehin soraglarynyň içinde matematika degişli birnäçe we dürli görnüşli soraglar bardyr. Zehin soraglaryny çözmägä işjeň gatnaşyň we ukybyňyzy görkeziň. Bu soraglary çözmek bilen özüňizi kämilleşdirin.

 

Öwrediji hakda
 • 1258 Synlar
 • 52324 okuwçy
 • 488 kurslar
Okuwçylaryň pikirleri
4.88
Ortaça reýting
Synlar
 • 2022-03-11 08:38:53
  Jemile
  Sag boluň!!! Gowy düşündirýäňiz!
 • 2022-03-11 09:18:24
  Güldesse
  Gowy bolupdyr!
 • 2023-05-18 19:19:21
  Jeren
  👍🏻
 • 2022-05-11 19:03:10
  Kerwen
  Tuweleme 👏
 • 2022-05-18 11:33:27
  Jeren
 • 2022-05-25 06:36:20
  Ýazgül
  ýene-de şeýle kurslara isleg bildirýärin
 • 2022-06-07 14:17:11
  Shohrat
 • 2022-06-19 08:02:13
  Merdan
 • 2022-09-18 21:08:46
  Merdan
 • 2022-09-20 16:49:27
  ayshat
  mldes
 • 2023-02-06 22:38:08
  Ogulsapar
  Ogulsapar Salam men bildim👌👍
 • 2023-01-11 19:00:10
  Annaly
  Gaty gowy öwretýäňiz
 • 2023-02-03 23:52:14
  Dädiş
  zehin baslesigi N13 1.E 2.D 3.C 4.Ç 5.D 6.E 8.Ç 9.Ç 10.Ç
 • 2023-04-19 21:30:40
  Arzuw
 • 2023-05-07 23:58:20
  Şakir
  pul ogurlansa azalýar, maglumat ogurlansa köpelýär. Siziň bu maglumatlaryňyzy ogurlasak (göçürip alsak) bolýamy? rugsat beryaňizmi?
 • 2023-06-05 21:28:12
  Mämettagan
  zeh8n soragy 3iQ 1nji=19
 • 2023-08-28 10:51:42
  Ogulsöýli
  oran gowy
0 TMT
Bu kurs:
 • 58 minut dowamlylygy bolan wideosapaklar
 • 13 sany sapakdan ybarat
 • Hemme ýerde elýeterli
 • Mobil enjamlarda ýükläp alma mümkinçiligi