Hünär saýlamak kursy

Bu kursda Siz hünär saýlamagy öwrenersiňiz

  (13 reýtingler) 1515 okuwçy kursa ýazyldy
Döredildi: 2021-10-01 06:04:58 Iň soňky gezek täzelendi: 2023-09-08 03:20:56 Türkmen

Bu kurs üçin sapaklar
 • Maglumat howpsuzlygy we Analitikler 09:13
 • Adam ýerini tutýan täze enjamlar 05:17
 • Özüňize nädip hünär saýlamaly 04:58
 • Nädip Web programmist bolmaly 04:52
 • Geljekki hünär ýoluňyzy saýlap alyň 03:18
 • Agranomçylyk hünäri 02:08
 • Web dizaýnerleri 02:10
 • Geografiýa degişli hünärler 15:14
 • Girdeýjili hünärleri saýlamak 05:08
Beýany

Salam, mähriban ildeşler E-bilim pltformamyzda hoş gördük? Siz bu “Hünär saýlamak” kursumyzda köp hünärler bilen tanyşarsyňyz. Bu bolsa geljekde öz hünär ýoluňyzy dogry saýlamagyňyza kömek eder. 

Öwrediji hakda
 • 1284 Synlar
 • 56793 okuwçy
 • 488 kurslar
Okuwçylaryň pikirleri
5.00
Ortaça reýting
Synlar
 • 2022-02-04 23:32:33
  Merdan
 • 2022-05-18 11:48:44
  Jeren
 • 2022-05-19 12:48:02
  Gülnara
  Hünär saýlamak kursy örän gyzykly kurs hemme kişä şu kursy maslahat berýän
 • 2022-06-07 14:18:59
  Shohrat
 • 2022-07-01 05:54:45
  Kakyś
  👍🏻👍🏻👍🏻
 • 2022-09-06 04:22:27
  Aybolek
  gowy kurs kan zat owrenyan
 • 2022-11-04 12:03:58
  Dawut
  Gaty gowy kurs maslahat beryan
 • 2023-04-10 12:54:51
  гулжан
 • 2023-03-11 00:24:34
  Ýazmyrat
 • 2023-03-22 00:38:47
  Gulnabat
  Salam bu kurs gözýetimiñi giñeltmäge käbir kärlere başgaça tarapdan görmage kömek edip, öz saýlan luknçylyk kärime has hem uly hyjyw bilen ýapyşmaga kömek etdi.Sag boluñ!🥰🥰🥰
 • 2023-04-04 11:17:19
  BABAMURAT
  👍
 • 2023-07-03 12:44:02
  bayly
 • 2023-09-08 03:20:47
  Arzygul
  Gaty govy programma we maglumatlara bay. Sular yaly programmalary bize hodurleyanniz ucin kop sagbolun isinizde ustunlik
0 TMT
Bu kurs:
 • 53 minut dowamlylygy bolan wideosapaklar
 • 9 sany sapakdan ybarat
 • Hemme ýerde elýeterli
 • Mobil enjamlarda ýükläp alma mümkinçiligi