Русский язык для начинающих

Bu kursda Siz az wagtyň içinde rus dilinde gürläp başlarsyňyz

  (58 reýtingler) 3114 okuwçy kursa ýazyldy
Döredildi: 2021-09-29 12:59:00 Iň soňky gezek täzelendi: 2023-11-30 16:07:35 Türkmen

Bu kurs üçin sapaklar
 • Русский алфавит 07:15
 • Род имён существительных 10:16
 • Число имён существительных 12:34
 • Существительные ед. и мн. числа 07:42
 • Падежи имён существительных 08:13
 • Предложный падеж объекта речи 04:41
 • Урок чтения. Текст "Где?" 11:38
 • Предложный падеж места 17:40
 • Текст "А вы уже были в Кремле?" 09:36
 • Винительный падеж объекта 10:16
 • Урок чтения. Текст "Где?" 13:54
 • 1. Synag 20 sorag 25 min
Beýany

Hormatly E- bilim kanalynyň diňleýjileri! «Русский язык для начинающих» (Rus dili başlangyç) atly  1-nji wideokursymyz rus dilini halaýan we rus dilini öwrenmek isleýänlere kömek etmek üçin döredildi. Biziň sapaklarymyza yzygider tomaşa edip, ünsli diňläp, berilýän ýumuşlary ýerine ýetirseňiz siz gaty az wagtyň içinde rus diline gowy düşünersiňiz we rus dilinde gürläp başlarsyňyz.

Bu wideokurs öz içine zerur bolan teoretiki we praktiki materiallary alýar we rus dilini başlangyç derejede (элементарный уровень) özleşdirmäge mümkinçilik berýär.

   1-nji wideokursymyz şu aşakdaky temalardan ybarat:

Урок №1. Русский алфавит

Урок №2. Род имён существительных

Урок №3. Число имён существительных

Урок №4. Существительные, имеющие форму только единственного числа. Существительные, имеющие форму только множественного числа

Урок №5. Падежи имён существительных. Именительный падеж

Урок №6. Предложный падеж объекта речи

Урок №7. Урок чтения. Текст «О чём?»

Урок №8. Предложный падеж места

Урок №9. Урок чтения. Текст «А вы уже были в Кремле?»

Урок №10. Винительный падеж объекта

Урок №11. Урок чтения. Текст «Где?»  

Öwrediji hakda
 • 58 Synlar
 • 3114 okuwçy
 • 1 kurs
Okuwçylaryň pikirleri
4.66
Ortaça reýting
Synlar
 • 2021-12-15 15:56:15
  asyr
  erbet dal
 • 2021-10-12 05:55:36
  -
  kop sag bolun!!!
 • 2022-06-20 14:11:13
  Sada
 • 2022-03-11 13:00:23
  Jemile
  Спасибо вам!
 • 2022-04-01 11:53:38
  Yakup
 • 2022-04-08 06:56:14
  Ata
  Maslahat berýan
 • 2022-04-08 18:00:44
  Oguljan
 • 2022-04-12 17:59:19
  Ahmet
  Men rus dilini suwara gepleşesim gelýär şoňa degişli kurs taýýarlaýyň
 • 2022-05-02 15:28:16
  User
  Salam gaty gowy kurs yzy dowam etsin mugallym. Köp zat öwrendim.
 • 2022-05-18 11:48:10
  Jeren
 • 2022-05-25 06:31:52
  Ýazgül
  супер 5
 • 2022-08-30 10:15:59
  Yazbike
  Salam mugallym! Kop sag bolun gowy iş edyarsiniz.Sizin sapaklarynyzdan kop zat owrendim. Esasy mesele rodlar bulaşdyryardy.Temalary gowy dusundiryarsiniz.Sag bolun. Sapaklaryñ dowamyna garaşyaryn.Size jan saglyk,masgalanyza agzybirlik,isinizde ustunlik dileyarin.Sag aman islan.
 • 2022-06-07 14:19:15
  Shohrat
 • 2022-06-16 05:40:41
  Ysmayyl
  kop sag bolun
 • 2022-06-17 07:06:52
  Merdan
  Gowy sapak ishlerinizde ustunlik!!!
 • 2023-07-22 12:26:10
  Mergenbaý
 • 2023-02-05 01:17:26
  Ahmet
  SAG BOLUÑ!
 • 2023-01-30 13:51:20
  Baýmyrat
  Балшои́ спасиба
 • 2022-08-23 22:41:29
  Bahar
  haladym
 • 2022-08-22 21:42:33
  Abdylla
  Gowy işler. Işiňizde üstünlik arzuw etýän!
 • 2022-08-21 14:50:35
  Selbi
 • 2022-08-30 18:58:42
  Yakup
  Большое спасибо команде электронного обучения и удачи в ваших начинаниях
 • 2022-09-01 16:08:45
  aygul
 • 2023-01-30 18:43:56
  Mehri
 • 2022-09-27 09:56:57
  Myrat
 • 2022-10-15 11:35:31
  Fatima
 • 2022-10-18 04:34:56
  Rejep
 • 2022-10-24 08:09:26
  Dawud
 • 2022-10-21 17:43:15
  Aynur
 • 2022-10-25 19:54:22
  Махмут
 • 2022-11-05 23:00:30
  Gülbahar
 • 2022-11-07 17:04:53
  zeynel
  Sag bolun mugallym minnetdar sizden
 • 2023-04-05 00:26:56
  Programmer
  Beter gowy köp-köp sagboluñ mugallym. Yzyny dowam etdirdýiň.
 • 2022-11-28 07:31:33
  jemile
 • 2022-12-29 16:52:19
  Babageldi
 • 2023-01-12 22:51:14
  nedir
 • 2023-02-01 23:09:31
  Atamyrat
 • 2023-01-23 21:39:32
  Rahym
 • 2023-02-05 21:45:46
  Guljemal
 • 2023-02-02 17:05:28
  Eziz
  gowy sapak ekeni
 • 2023-04-08 11:21:52
  Göwher
  gaty gowy mugallym yone basda testlerde azajyk bulasdym sebabi terjime edip bilmedim basda
 • 2023-03-07 18:05:16
  Tirkesh
  Gaty gowy dowamyna garaşyas bu ugurda yhlas edenlere ULY ALKYS TUWELEME......
 • 2023-03-10 09:25:10
  röwşen
 • 2023-03-09 22:37:08
  Hoja
  Şu programmany döretmäne gatnaşanlaryñ ählisine köp sag bolsun aÿdÿan. Sapaklaryñ dowamyna garaşÿan.
 • 2023-04-15 18:59:22
  Mahmyt
 • 2023-04-26 21:43:59
  Döwletmyrat
  köp ýerinde orsça gürlenýä we türkmençesi düşündirilenok
 • 2023-05-26 18:00:00
  Suleyman
  Спасибо!
 • 2023-05-18 14:57:47
  Jumasoltan
  Gaty gowy kop sagboluñ
 • 2023-05-18 17:07:31
  Jorabek
 • 2023-05-21 15:49:51
  kakajan
  Köp sagboluň men rusça bilmeýärdim indi rusça düşünip başladym!!!
 • 2023-07-05 22:57:07
  gülnabat
 • 2023-07-21 12:57:34
  Zyýada
  gaty gowy programma
 • 2023-07-28 15:46:45
  Baýramgül
 • 2023-08-17 09:43:03
  bagul
  Kop sagbolun
 • 2023-08-27 20:51:41
  Gülmira
 • 2023-09-06 20:55:37
  Didar
 • 2023-10-07 06:47:45
  Gurban
  Köp sagboluň. Örän gowy
 • 2023-11-30 16:07:35
  Gulalek
0 TMT
Bu kurs:
 • 114 minut dowamlylygy bolan wideosapaklar
 • 11 sany sapakdan ybarat
 • Hemme ýerde elýeterli
 • Mobil enjamlarda ýükläp alma mümkinçiligi