3Ds Max başlangyç

Bu kurs esasy 3Ds Max programmasy bilen tanyşmak

  (16 reýtingler) 492 okuwçy kursa ýazyldy
Döredildi: 2021-08-11 03:27:02 Iň soňky gezek täzelendi: 2023-01-26 17:13:48 Türkmen
Näme öwrenerin?
 • 3Ds Max programmasynyň içindäki funksiýalar bilen gysgaça tanyşyp, modifikatorlar bilen işleşip başlarsyňyz.

Bu kurs üçin sapaklar
 • Giriş - Kiçi obýektleri döretmek 08:37
 • Interfeýsi bilen tanyşmak 13:56
 • Modifikatorlary öwrenmek 12:41
 • Splaýns modifikatory bilen işlemek 12:57
 • Editable Poly parametr bilen işlemek 1 15:52
 • Editable Poly parametr bilen işlemek 2 13:14
 • Editable Poly parametr bilen işlemek 3 14:41
 • Praktiki sapagy 12:54
 • Kitabyň modelini ýasamak 17:56
Talaplar
 • Kompýuter
 • 3Ds Max programmasy
Beýany

Salam!  

         Üç ölçegli grafikanyň bu gezekki sanynda Siz 3Ds Max programmasynyň içindäki funksiýalar bilen gysgaça tanyşyp, modifikatorlar bilen işleşip başlarsyňyz. Hemde poligonly modellemegi doly öwrenersiňiz.

 

Öwrediji hakda
Iňlis dili mugallym
 • 228 Synlar
 • 8988 okuwçy
 • 23 kurslar
Okuwçylaryň pikirleri
4.94
Ortaça reýting
Synlar
 • 2021-08-14 04:58:26
  Uzuk
 • 2021-08-20 03:06:41
  Ata
  Gowy bolupdyr
 • 2021-08-26 03:11:19
  ILMYRAT
 • 2021-08-27 03:31:55
  -
  Kop sag bolun baslangyc kursunyz ucin. indiki kurslarynyza garasyan.
 • 2021-09-04 05:06:33
  -
  Полезный курс для начинающих дизайнеров! Спасибо за информацию!
 • 2021-11-16 10:22:17
  Toýly
  Kursy haladym, öz kompýuterime hem ýükläp aldym. Çünki kursy başga ýerden almazdan, özüňiz taýýarlapsyňyz, türkmen dilinde, ses dury, gowy düşündirilipdir. Bu saýta hem girmekleriniň maksady türkmen dilinde öwrenmek, şonuň üçinem kursy türkmen dilinde taýýarlamaly. Siz şony edipsiňiz. Indiki kurslarda hem şu depgini saklamagyňyzy dowam ediň! Üstünlik size!
 • 2022-03-18 10:55:52
  Sahra
 • 2022-05-25 05:51:20
  Ýazgül
 • 2022-09-25 08:50:27
  Muhammetjuma
 • 2022-06-07 13:45:56
  Jeren
 • 2022-06-07 14:00:40
  Shohrat
  3D projectleri döretmek isläýäňizmi onda geliň şu kursy öwreniň
 • 2022-06-23 12:07:06
  Arslan
  Owrenmek Isleyan zadymy tapdym sagbolun kop kop ustinlik size dowam ediñ
 • 2022-07-23 08:18:12
  Kakyś
  👍🏻👍🏻👍🏻
 • 2022-08-08 18:49:06
  Mahri
 • 2022-08-22 00:51:24
  Umida
  mlds super men suwagt her sapagyma 200 mnt berip owrenyanyan ynanayyn su wideodaky oglanyn dusundirisi yaly dusundirenok herbir zady kawagt bu namecun gerek dip sorasam jogap berip bilenogam mlds super
 • 2022-09-22 14:33:54
  Leýli
  ⭐⭐⭐⭐⭐ sag boluň kop kop
50 TMT
Bu kurs:
 • 123 minut dowamlylygy bolan wideosapaklar
 • 9 sany sapakdan ybarat
 • Hemme ýerde elýeterli
 • Mobil enjamlarda ýükläp alma mümkinçiligi