Fizika (2-nji kurs)

Bu kurs fizika sapagynyň orta mekdebe degişli bolan temalary

  (11 reýtingler) 345 okuwçy kursa ýazyldy
Döredildi: 2021-08-05 12:55:10 Iň soňky gezek täzelendi: 2023-05-07 13:18:53 Türkmen
Näme öwrenerin?
 • Kursdaky geçilen temalary doly düşünip, tejribede ulanmagy öwrenersiňiz

Bu kurs üçin sapaklar
 • Fizika dersimize giriş 01:28
 • Jisimler we olaryn görnüşleri 05:01
 • Ölçeg birlikler 1 12:17
 • Ölçeg birlikleri 2 (dowamy) 09:39
 • Dykyzlyk (density) 11:29
 • Güýç we onuň görnüşleri 11:45
 • Tizlik we Geçilen ýol 11:04
 • Iş we Energiýa barada düşünje 09:07
 • Energiýanyň görnüşleri we Kuwwat 10:37
 • Basyş we Paskalyň kanuny 07:38
 • Tejribe işi (suw,ýumurtga we duz) 02:24
 • Arhimediň kanuny we Boylyň kanuny 11:28
 • Ýylylyk çeşmeleri 05:13
 • Jisimlerde ýylylygyň geçişi 05:29
 • Ýagtylyk. Ýagtylygyň çeşmeleri. 07:31
Beýany

Ähliňize salam! 

           Bu kursy fizika barada gyzyklanýanlar  üçin peýdaly bolup biler umydy bilen fizika sapagynyň orta mekdebe degişli bolan temalaryny türkmen dilinde wideolar arkaly düşündirmegi makul bildim.

Bu kursda esasy şu temalar bolar:

- Jisimler we olaryň görnüşleri

- Ölçeg birlikleri

- Güýç we onuň görnüşleri

- Hereket

- Edilen iş

- Energiýa

- Kuwwat

 

Öwrediji hakda
Iňlis dili mugallym
 • 262 Synlar
 • 11819 okuwçy
 • 23 kurslar
Okuwçylaryň pikirleri
5.00
Ortaça reýting
Synlar
 • 2021-08-09 12:30:20
  ILMYRAT
  Tuweleme, gaty gowy düşündirýär! Şular ýaly ýaşlar köpüräk bolsun!!!
 • 2021-08-10 10:36:17
  -
  kop sag bolun mugallym gaty gowy dusundiryaniz!!!
 • 2021-08-12 05:53:27
  jahan
  Peýdaly hem-de gyzykly wideo sapak.
 • 2022-04-12 05:34:03
  Aelita
 • 2022-05-28 07:20:54
  Vepa
  Tüweleme, gowy tayyarlanypdyr, dowamyna garasyas!
 • 2022-06-07 13:43:46
  Jeren
 • 2022-06-07 14:18:49
  Shohrat
 • 2022-07-05 11:33:47
  Sahra
 • 2022-07-04 20:30:12
  Kakyś
  👍🏻👍🏻👍🏻
 • 2023-05-07 13:18:53
  Emir
 • 2023-03-14 21:51:36
  Esenow
0 TMT
Bu kurs:
 • 123 minut dowamlylygy bolan wideosapaklar
 • 15 sany sapakdan ybarat
 • Hemme ýerde elýeterli
 • Mobil enjamlarda ýükläp alma mümkinçiligi