Iňlis dili - başlangyç (4- nji bölüm)

Bu kursda Siz iňlis dilini çalt we aňsatlyk bilen öwrenersiňiz.

  (28 reýtingler) 2254 okuwçy kursa ýazyldy
Döredildi: 2021-07-09 10:16:27 Iň soňky gezek täzelendi: 2023-07-29 20:45:36 Türkmen
Näme öwrenerin?
 • Birnäçe täze sözleri, grammatika degişli täze düzgünleri öwrenersiňiz.

Bu kurs üçin sapaklar
 • Restorandaky dialog 09:55
 • Iňlis dili barada tekst 13:14
 • Adaty işlikler 14:56
 • Geçilenleri gaýtalamak we barlag işi 13:42
 • Film - Şef powaryň durmuşy 06:47
 • Uşwaweý şaheri 09:48
Talaplar
 • Iňlis dili - başlangyç 3- nji bölümi geçen bolmaly
Beýany

         Egerde iňlis dili size kyn düşýän bolsa, onda wagtyňyzy gidirmän kursuma başlaň!

         Iňlis dilini döwrebap tekstler we dialoglar arkaly öwreniň! Kursumyz, hakyky durmuşda ulanylýan möhüm sözlemlere düşünmek üçin materiallaryny hödürleýär.

Bu kurs täze öwrenýänler üçin niýetlenen.  

Öwrediji hakda
Iňlis dili mugallym
 • 264 Synlar
 • 12273 okuwçy
 • 23 kurslar
Okuwçylaryň pikirleri
5.00
Ortaça reýting
Synlar
 • 2021-07-14 18:36:29
  Nurychary
  Ок
 • 2021-07-30 11:59:58
  E-bilim
 • 2021-07-27 06:02:20
  Shohrat
  Gaty gowy bolupdyr!!!
 • 2021-08-03 12:07:11
  -
  Thank you very much! It is very interesting for me:)
 • 2021-08-08 12:17:38
  Gurbangeldi
  Gaty gowy
 • 2021-08-12 05:02:48
  jahan
  Я думаю этот видео урок будет всем интересен. Советую всем посмотреть.
 • 2022-03-17 11:49:10
  Ata
  Maslahat berýän. Gowy öwredýär
 • 2022-06-06 14:57:57
  Jeren
 • 2022-06-07 14:19:28
  Shohrat
 • 2022-07-05 11:23:59
  Sahra
 • 2022-06-30 08:28:11
  Kakyś
 • 2022-07-06 04:00:33
  Döwletmyrat
 • 2022-07-09 22:10:38
  Aygul
 • 2022-08-20 14:56:06
  Bayram
 • 2022-09-05 10:21:33
  Soltan
  sizin iñlis dili kursuñyz diÿseñ gyzykly zähmetiñiz üçin köp sag boluñ!
 • 2022-09-17 10:14:19
  atajan
 • 2022-10-15 11:24:35
  dowlet
 • 2022-10-21 10:25:25
  Gunca
 • 2022-11-19 11:37:05
  Tazegul
  Bu kursda kop zady owrendim,kurslar gaty gyzykly
 • 2022-12-16 16:21:59
  Merdan
 • 2023-02-07 10:53:56
  sheker
 • 2023-03-16 18:14:11
  akbagul
 • 2023-04-10 19:48:50
  Aksoltan
 • 2023-05-08 13:06:48
  kumus
 • 2023-05-18 17:06:57
  Jorabek
 • 2023-07-16 15:16:30
  SÜLEYMAN
  MEN GATY ERBERT INLISI GOWY GOEYARIN,
 • 2023-07-29 20:45:36
  Bägül
 • 2023-07-28 15:45:29
  Baýramgül
0 TMT
Bu kurs:
 • 69 minut dowamlylygy bolan wideosapaklar
 • 6 sany sapakdan ybarat
 • Hemme ýerde elýeterli
 • Mobil enjamlarda ýükläp alma mümkinçiligi