1C Buhgalteriýa

Bugalteriya we Maliye hasabatlar üçin möhüm programma

  (14 reýtingler) 308 okuwçy kursa ýazyldy
Döredildi: 2021-07-09 09:31:36 Iň soňky gezek täzelendi: 2023-04-17 17:28:54 Türkmen
Näme öwrenerin?
 • 1C programasyny ulanyp, hasap ýöretmegi öwrenersiňiz

Bu kurs üçin sapaklar
 • 1C-de täze edarany girizmek 08:47
 • 1C-de nomenklatura, başlangyç doldurylmasy 04:50
 • 1C-de kontragentlar 06:57
 • 1C-de başlangyç galyndylary girizmek 06:16
 • 1C-de harytlary we hyzmatlary almak 06:02
 • 1C-de nomenklaturalaryň bahasyny goýmak 07:18
 • 1C-de umumy bahany çykarmak we çap etmek 04:46
 • 1C-de harytlary we hyzmatlary ýerlemek 04:41
 • 1C-de alyjydan töleg gelmegi 05:49
 • Üpjün edijä tölemek üçin tölegnamany doldurmak 04:31
 • 1C-de edilen işleri aktlaşdyrmak 04:40
 • 1C-de deňeşdirme akty 05:15
 • 1C-de bergini düzeltmek 07:20
 • 1C-de awansyň sçýot-fakturasy 06:29
 • 1С-de düzeldiji sçýot-faktura 02:03
 • 1C-de harydy alyjydan gaýtarylmagy 03:39
 • 1C-de harydy üpjün edijä gaýtarmak 01:34
 • 1C-de bölekleýin söwda 04:03
 • 1C-de awans hasabaty 06:41
 • 1C-de bank resminamalary 07:13
 • 1C-de müşderi bank bilen işleşmek 05:32
 • 1C-de kassa degişli resminamalar 12:49
 • 1C-de bankyň hyzmatlaryny görkezmek 03:05
Talaplar
 • Kompýuter
 • 1С programmasy
Beýany

         Bu kurs 1C buhgalteriýa ulgamy bilen tanyş bolmadyk öwrenjeler üçin niýetlenendir. 

         Bu kursda, platformanyň obýektleri we mehanizmleri bilen tanyşarsyňyz we "1C: Предприятие " platformasyny düzmek we programmirlemek barada esasy düşünje alarsyňyz. Täze maglumat bazasyny nädip döretmelidigini, salgylanma we resminamany nädip döretmelidigini, formalar, buýruklar we hadysalary dolandyryjylar bilen nähili işlemelidigini öwrenersiňiz.

 

Öwrediji hakda
Iňlis dili mugallym
 • 260 Synlar
 • 11464 okuwçy
 • 23 kurslar
Okuwçylaryň pikirleri
5.00
Ortaça reýting
Synlar
 • 2021-07-14 18:37:42
  Nurychary
  Спасибо
 • 2021-08-16 10:01:51
  ILMYRAT
 • 2021-08-03 04:44:09
  -
  Sag bolun!
 • 2021-08-08 12:20:31
  Gurbangeldi
  Gaty gowy
 • 2021-08-12 04:50:14
  jahan
  Bu wideorolikde hemme zatlar örän aňsat we düşnükli görkezilipdir. Köp sag boluň.
 • 2021-12-07 06:31:21
  Denis
  Молодцы!!! То что нужно! Спасибо вам!)))
 • 2022-01-31 06:27:03
  Umida
 • 2022-02-04 16:22:26
  Mahym
 • 2022-03-17 11:09:39
  Sahra
  Peýdaly kurs. Hemmä maslahat berýän.
 • 2022-05-18 12:37:16
  Gülnara
  Bu kurs saýasynda men bugalteriýa ugrunda doly derejede göz ýetirip bildim. Bu kurs ýeňillik bilen bugalteriýany düşündirýär hem-de ähli soraglaryň jogabynyny berýär
 • 2022-05-18 12:25:56
  Jeren
 • 2022-07-30 06:11:45
  Kakyś
  👍🏻👍🏻👍🏻
 • 2022-08-23 17:52:02
  Muhammet
  👍
 • 2023-04-17 17:28:54
  Ogulsenem
150 TMT
Bu kurs:
 • 131 minut dowamlylygy bolan wideosapaklar
 • 23 sany sapakdan ybarat
 • Hemme ýerde elýeterli
 • Mobil enjamlarda ýükläp alma mümkinçiligi