Python programmirleme dili

Python bilen täze mümkinçiliklere gapy açyň!

  (15 reýtingler) 523 okuwçy kursa ýazyldy
Döredildi: 2021-06-30 06:56:03 Iň soňky gezek täzelendi: 2023-04-20 19:07:38 Türkmen
Näme öwrenerin?
 • 1. Python programmirleme diliniň başlangyçlaryny öwrenersiňiz.
 • 2. Programmirlemaniň düýp manysynda düşünersiňiz.
 • 3. We başga-da Python barada wajyp maglumatlar edinersiňiz.

Bu kurs üçin sapaklar
 • Python-a girish 09:07
 • Python-da string-ler we sanlar 11:14
 • Python-da uytgeyan ululyklar 18:34
 • Uytgeyan ululyklaryn dowamy 12:58
 • Python-da print () funksiyasy 15:00
 • Python-da parametrler we escape characters 14:34
 • Python-da input funksiyasy we IDLE 16:54
 • Python-da eval funksiyasy we file parametri 19:22
 • Python-da exec funksiyasy we format metody 13:21
 • Jemleýji sapagy 03:19
Talaplar
 • Kompýuter
 • Python programmasy
Beýany

Python  programmirleme dili

         Biziň wideo-sapaklary öwrediş görnüşimiz ädimme-ädim görnüşinde bolar. Emma bu sapaklarda professional programmistler üçin hem maglumatlar bolmagy mümkin.

             Eger Python barada sorag yüze çykan ýagdaýynda rozygeldiyew.ebilim@gmail.com poçta hasabyna #python söz öňi bilen ýazyp bilersiňiz. Eger kurs barada teklipleriňiz bar bolsa ya-da kemçiliklerim bar bolsa, onda ýokardaky görkezişim ýaly  ýazmagyňyzy  haýyş  edýärin. 

Hökman  jogap beriljekdir!

 Öwrediji hakda
 • 15 Synlar
 • 523 okuwçy
 • 1 kurs
Okuwçylaryň pikirleri
4.73
Ortaça reýting
Synlar
 • 2021-08-16 10:02:03
  ILMYRAT
 • 2021-07-04 05:42:35
  Nurychary
  Берекелла
 • 2021-08-04 05:56:50
  -
  hemme zady gowy dusundiripdir. Sag bolun.
 • 2021-08-08 13:17:44
  Gurbangeldi
  Minetdar
 • 2021-08-12 04:54:35
  jahan
  Очень интересный видео урок. Всем советую.
 • 2021-11-12 15:27:24
  Ayhan
 • 2022-03-17 13:44:22
  Yaz
 • 2022-06-07 13:41:26
  Jeren
 • 2022-07-05 11:30:39
  Sahra
  Bu kursun dowamyna garasyan
 • 2022-07-15 10:37:17
  tacmyrat
 • 2022-11-08 22:51:06
  Dovletbay
 • 2022-12-11 00:02:06
  Akmyrat
 • 2023-03-20 16:22:07
  Ekber
 • 2023-04-11 18:35:13
  Serdar
 • 2023-04-20 19:07:38
  MEKAN
0 TMT
Bu kurs:
 • 135 minut dowamlylygy bolan wideosapaklar
 • 10 sany sapakdan ybarat
 • Hemme ýerde elýeterli
 • Mobil enjamlarda ýükläp alma mümkinçiligi